کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل کیفری
تعداد مقالات: 3
1. جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش


2. جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 203-223

10.22066/cilamag.2011.17222

بهزاد رضوی فرد