کلیدواژه‌ها = مسئولیت بین‌المللی
تعداد مقالات: 5
1. مسئولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 281-309

10.22066/cilamag.2019.83783.1478

حجت سلیمی ترکمانی


2. تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-168

10.22066/cilamag.2012.16568

منصوره صدیقیان کاشانی؛ علی مشهدی؛ سمیرا نادری


3. رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 207-231

10.22066/cilamag.2010.17281

حجت سلیمی ترکمانی


5. موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-87

10.22066/cilamag.2006.17823

سیّدقاسم‌ زمانی