کلیدواژه‌ها = تعهدات عام‌الشمول
تعداد مقالات: 1
1. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-124

مهدی حدادی