کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
تعداد مقالات: 6
1. حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1400، صفحه 281-304

10.22066/cilamag.2021.245186

شیما عطار؛ فرهاد پروین


2. دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-108

10.22066/cilamag.2019.64233.1279

رحمت اله فرخی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


3. دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 211-236

10.22066/cilamag.2019.35083

نوید رهبر؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


4. آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 161-210

10.22066/cilamag.2016.18536

حاتم صادقی زیازی؛ افسانه بقائی برزآبادی


5. تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم 2 اتحادیه اروپا

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 287-314

10.22066/cilamag.2015.18540

همایون مافی


6. اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-54

10.22066/cilamag.2011.17162

حمید‌رضا نیکبخت؛ علی‌اصغر عیوض‌پور