کلیدواژه‌ها = حاکمیت اراده
تعداد مقالات: 2
1. اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در تحصیل دلیل در داوری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-110

10.22066/cilamag.2020.104528.1679

محمد علی بهمئی؛ رضا باستانی نامقی


2. امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 343-371

10.22066/cilamag.2020.104979.1677

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری