کلیدواژه‌ها = استدلال حقوقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین‌الملل

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1400، صفحه 123-149

10.22066/cilamag.2021.108287.1708

امیر درون پرور؛ پوریا عسکری


2. ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1400، صفحه 243-272

10.22066/cilamag.2021.129173.1920

حیدر پیری؛ ستار عزیزی