کلیدواژه‌ها = فضای سایبر
تعداد مقالات: 2
1. موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 237-264

10.22066/cilamag.2020.111943.1823

علیرضا رنجبر؛ علی گرشاسبی


2. قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 227-249

10.22066/cilamag.2017.27971

سید یاسر ضیایی؛ احسان شکیب نژاد