کلیدواژه‌ها = نظارت قضایی
تعداد مقالات: 4
1. آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

علی رضائی


2. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


3. بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-114

علیرضا ایرانشاهی


4. تابعیت رأی داوری

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 225-265

علیرضا ایرانشاهی