کلیدواژه‌ها = نظارت قضایی
تعداد مقالات: 4
1. آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین‌المللی

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 307-334

10.22066/cilamag.2019.63624.1266

علی رضائی


2. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

10.22066/cilamag.2017.25048

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


3. بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-114

10.22066/cilamag.2011.17164

علیرضا ایرانشاهی


4. تابعیت رأی داوری

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 225-265

10.22066/cilamag.2011.17223

علیرضا ایرانشاهی