کلیدواژه‌ها = منابع طبیعی مشترک
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بهره‌برداری اولیه، بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-115

10.22066/cilamag.2012.16356

مرتضی نجفی اسفاد؛ حامد خوری


2. وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 165-219

10.22066/cilamag.2010.17387

جواد کاشانی