کلیدواژه‌ها = صلاحیت قضایی
تعداد مقالات: 1
1. سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-38

10.22066/cilamag.2011.17216

عباسعلی کدخدایی؛ علی داعی