کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 237-267

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی


2. قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 227-249

سید یاسر ضیایی؛ احسان شکیب نژاد