کلیدواژه‌ها = تحریم هوشمند
تعداد مقالات: 2
1. تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 91-122

10.22066/cilamag.2016.20721

سید‌یاسر ضیایی؛ مهناز رشیدی


2. تحدید زمان و قلمرو شمول: گامی به سوی انسانی‌کردن تحریم‌ها

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 233-254

10.22066/cilamag.2016.18538

منصور فرخی