کلیدواژه‌ها = انصاف
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 319-356

10.22066/cilamag.2019.35087

فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان


2. اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستری

دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-40

10.22066/cilamag.2015.15768

محسن محبی؛ اعظم امینی


3. مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 191-206

10.22066/cilamag.2010.17280

اعظم امینی