کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
تعداد مقالات: 2
2. قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 345-375

10.22066/cilamag.2018.31893

مرتضی عادل