کلیدواژه‌ها = بازیگران غیردولتی
تعداد مقالات: 4
1. گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-279

10.22066/cilamag.2019.82491.1463

حسین خلف رضایی


3. عملیات مسلحانۀ بازیگران غیردولتی علیه کشورها:تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-82

10.22066/cilamag.2012.16561

حسن سواری؛ خه‌بات اصلانی


4. تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-83

10.22066/cilamag.2011.16891

سید قاسم زمانی؛ سید یاسر ضیایی