کلیدواژه‌ها = حقوق بشردوستانه
تعداد مقالات: 7
1. گروه‌های مسلّح فراملّی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-279

حسین خلف رضایی


2. کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-60

سید قاسم زمانی؛ سید رضا رفیعی


3. محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

منصور فرخ سیری


5. جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 99-125

حوریه حسینی اکبرنژاد


6. جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 141-184

عطیه باباخانی