کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
تعداد مقالات: 3
1. معاهدات موجد حق برای دولت‌های ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-190

حمید الهویی نظری


2. رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 175-194

علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهاربخش