کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
تعداد مقالات: 4
1. مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز در نظام حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

ستار عزیزی؛ محمد ویسی چمه


2. معاهدات موجد حق برای دولت‌های ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-190

حمید الهویی نظری


3. رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 175-194

علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهاربخش