کلیدواژه‌ها = گروه قراردادی
تعداد مقالات: 1
1. طرف شرط داوری در گروه قراردادی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-60

10.22066/cilamag.2015.15747

محمدعلی بهمئی؛ فهیمه مرادی