کلیدواژه‌ها = ماده 3 مشترک
تعداد مقالات: 2
1. گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-279

10.22066/cilamag.2019.82491.1463

حسین خلف رضایی


2. تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 159-204

10.22066/cilamag.2015.15751

علی توکلی طبسی؛ فرنگیس منصوری