کلیدواژه‌ها = مدیر تصفیه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی

دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-162

مجید سربازیان؛ عبدالرضا صادقی