کلیدواژه‌ها = داوری بین‌المللی
تعداد مقالات: 5
1. قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2019.90551.1556

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سید محمدعلی عبداللهی


2. قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-64

10.22066/cilamag.2018.31682

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار


4. اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-58

10.22066/cilamag.2012.16560

حمید‌رضا نیکبخت؛ فرهاد پیری


5. شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 197-214

10.22066/cilamag.2009.17290

رضا آریان کیا