کلیدواژه‌ها = داوری بین‌المللی
تعداد مقالات: 5
1. قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سید محمدعلی عبداللهی


2. قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-64

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار


3. نقدی بر نظریه‌های LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قراردادهای بین‌المللی نفت

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-36

مسعود اسلامی


4. اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-58

حمید‌رضا نیکبخت؛ فرهاد پیری


5. شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 197-214

رضا آریان کیا