کلیدواژه‌ها = داوری سرمایه‌گذاری
تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

منصور وصالی محمود


دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 229-262

10.22066/cilamag.2021.244155

محمد علی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (ایکسید)

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 77-108

10.22066/cilamag.2014.15799

سید‌نصرالله ابراهیمی؛ سجاد سلطان زاده