کلیدواژه‌ها = مسئولیت بین المللی
تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 169-202

10.22066/cilamag.2021.245095

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی


تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 9-34

10.22066/cilamag.2013.15821

امیرحسین رنجبریان؛ حسن کمالی نژاد


مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 61-96

10.22066/cilamag.2013.15825

علی توکلی طبسی؛ فرنگیس منصوری؛ محمدتقی رضایی؛ توکل حبیب زاده