کلیدواژه‌ها = همکاری بین المللی
تعداد مقالات: 2
1. لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-28

10.22066/cilamag.2016.20718

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سعید عباسی


2. بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانکهای چندملیتی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-126

10.22066/cilamag.2013.15826

محمود باقری؛ محمد سجاد توسلی