کلیدواژه‌ها = ابطال
تعداد مقالات: 2
1. امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون‌‌ حاکم توسط داور

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 51-71

10.22066/cilamag.2020.74618.1397

مرتضی شهبازی نیا؛ علی علی دادی ده کهنه


2. امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل‌شده

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-34

10.22066/cilamag.2013.16344

حمیدرضا نیکبخت؛ فرهاد پیری