کلیدواژه‌ها = رژیم خود‌بسنده
تعداد مقالات: 1
1. اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 8-34

عباسعلی کدخدایی؛ عبدالله عابدینی