کلیدواژه‌ها = جبران خسارات بزه‌دیدگان
تعداد مقالات: 1
1. تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 195-233

بهزاد رضوی فرد؛ حسن فقیه محمدی