کلیدواژه‌ها = نظم عمومی فراملی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏ المللی

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-114

علیرضا ایرانشاهی