کلیدواژه‌ها = جنایت تجاوز
تعداد مقالات: 2
2. قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 11-45

10.22066/cilamag.2007.17567

جواد طهماسبی