کلیدواژه‌ها = جنایت تعقیب و آزار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-122

سید فضل الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی