کلیدواژه‌ها = معاهدات انتقال تکنولوژی
تعداد مقالات: 1
1. معاهدات ناظر بر همکاری‌های دولتی و نقش آن‌ها در انتقال فناوری

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 169-202

فیصل عامری