کلیدواژه‌ها = جنگ22 روزه غزه
تعداد مقالات: 1
1. جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 203-223

10.22066/cilamag.2011.17222

بهزاد رضوی فرد