کلیدواژه‌ها = معاهده منشور انرژی
تعداد مقالات: 2
1. محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-91

محمد علی بهمئی؛ مینا معینی


2. مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-29

مسعود اخوان فرد؛ محمدکاظم تقدیر