کلیدواژه‌ها = نهادهای بین‌المللی
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 191-206

اعظم امینی