کلیدواژه‌ها = فسفر سفید
تعداد مقالات: 3
2. اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-69

مهناز اخوان خرازیان


3. جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 99-125

حوریه حسینی اکبرنژاد