کلیدواژه‌ها = کنوانسیون‌های ژنو
تعداد مقالات: 1
1. اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-69

مهناز اخوان خرازیان