کلیدواژه‌ها = معیار کنترل مؤثر
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-161

پوریا عسکری