کلیدواژه‌ها = شروط تعدیل مقدار و قیمت گاز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین‌المللی فروش گاز

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 289-311

محمد علیخانی