کلیدواژه‌ها = جنایت نسل‌زدایی
تعداد مقالات: 1
1. جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-146

روناک خاک