کلیدواژه‌ها = قاعده حیازت
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 165-219

جواد کاشانی