کلیدواژه‌ها = تحریم‌های بین‌المللی هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 161-210

10.22066/cilamag.2016.18536

حاتم صادقی زیازی؛ افسانه بقائی برزآبادی