کلیدواژه‌ها = حاکمیت
تعداد مقالات: 4
1. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

سیدقاسم زمانی؛ آرمین طلعت


2. دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

رضا مقصودی


3. جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-54

الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی


4. موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-102

زینب رشیدی‌نژاد