کلیدواژه‌ها = حاکمیت
تعداد مقالات: 4
1. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-90

10.22066/cilamag.2019.87762.1528

سیدقاسم زمانی؛ آرمین طلعت


2. جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-54

10.22066/cilamag.2014.15797

الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی


3. دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

10.22066/cilamag.2014.15798

رضا مقصودی


4. موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد