کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل بشر
تعداد مقالات: 2
2. کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-197

10.22066/cilamag.2017.27968

عبدالله عابدینی