کلیدواژه‌ها = تروریسم سایبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 237-267

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی