دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

عباسعلی کدخدایی؛ حسام نوروزپور


2. بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

سید‌باقر میر‌عباسی؛ سید مصطفی هاشمی


3. فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

سیدقاسم زمانی؛ آرمین طلعت


4. قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سید محمدعلی عبداللهی


5. چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

حسین شریفی طراز کوهی؛ جعفر برمکی


6. حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

شهرام زرنشان؛ ریحانه زندی


7. نقض تعهد بین‌المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

فاطمه کیهانلو؛ هادی دادمهر


8. حقوق بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

علیرضا ابراهیم گل؛ محمدصالح عطار


9. امکان‌سنجی جرم‌انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین‌المللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

رضوان باقرزاده؛ مهدی حسین تبریزی


10. مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت‌‌شده» در حقوق بین‌الملل هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

هدایت الله شناسایی


12. آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

علی رضائی


13. حدود مفهوم مانع برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس