دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

محسن محبی؛ فرانک فیض الهی


2. چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

علی مقدم ابریشمی


3. مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


4. رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

سید جمال سیفی؛ وحید رضادوست


5. دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

محمد علی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


6. بررسی ابعاد حقوقی انتقال اجباری(اخراج) اشخاص به عنوان یک جنایت بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

محسن قدیر؛ شاهو جعفری


7. ابعاد حقوقی اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ‌کنگ: از آزادی حاکمیت تا ممنوعیت یکجانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

سیامک کریمی؛ رضا اسمخانی


8. «تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی


9. حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده در عصر اقتصاد دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

شیما عطار؛ فرهاد پروین


10. تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مهشید آجلی لاهیجی؛ پوریا عسکری


11. تحلیلی بر کاربرد تسلیحاتی موشک‌های بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

سید فضل‌‌ الله موسوی؛ امیر لهراسبی


12. اعمال مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو اسناد بین المللی و آراء قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

رضا مقصودی؛ فیروزه سیدنژاد