نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تاکید بر موازین بین المللی حقوق بشر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

10.22066/cilamag.2019.77040.1419

چکیده

قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Legislative Measures to Combat Human Trafficking in Iran in Light of International Human Rights Law

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami 1
  • Fatemeh Abutorabi 2
1 Shahid Beheshti University
2 Master of International Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Human trafficking is a serious organized crime. In recent years, the number of victims for various reasons has been increased and the crime has become one of the most important threats against the international community, which requires international attentions to the methods to combat this important crime, such as legislative actions in forms of certain rules and regulations. This article, first, reviews the importance of this crime in human communities and thenexamines the laws and regulations in Iranian legal system enacted to combat human trafficking in light of international human rights law. The article, in particular, studies the laws regarding the trafficking of women and children. The article also examines the measures foreseen in the law and regulations in order to prevent this crime, to punish the perpetrators, and to provide protection for the victims specifically for women and children. Finally, it concludes that the measures, though necessary, do not provide enough protection and need to be amended so that the perpetrators are being prosecuted promptly and the victims are being provided with more protection and rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislative measures
  • Human trafficking
  • Trafficking in Women
  • Child Trafficking
  • Protective Measures