حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه قم

10.22066/cilamag.2019.81557.1456

چکیده

تجاوز به‌عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع‌ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می‌رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی، از سوی واضعین قواعد بین‌المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می‌سازد، یکی از اسف‌بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده‌اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده‌ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته‌جمعی یا بهره‌کشی‌های جنسی علیه زنان در خلال جنگ‌ها متولد شده‌اند. این کودکان، در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه‌های بیولوژیکی خود، آسیب‌های فراوانی را متحمل می‌شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق موجود در نظام حقوقی بین‌المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب‌پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه‌تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین‌المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین‌المللی، یعنی سازمان‌های بین‌المللی را ایجاب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law Protection for Children Born by Women Victims of Sexual Violence during Armed Conflict

نویسندگان [English]

  • Shahram Zarneshan 1
  • Reyhaneh Zandi 2
1 Assistant Professor, University of Bu-Ali Sina, Faculty of Law
2 Master of International Law from Qom University
چکیده [English]

Rape and sexual violence in various forms are one of the most terrible consequences of armed conflicts and a major concern in humanitarian law. Despite the numerous studies and relatively comprehensive rules that have been approved by international lawmakers in protecting women in such circumstances, the continuation of the massive and severe occurrence of this crime against humanity, albeit less than before, is undeniable. But what makes the significance of this issue more visible is one of the worst results of these acts- children born as a result of such violations which are called "children of war" in the present study. It is estimated that only in the past decade, tens of thousands of children have been born as a result of collective rape or sexual exploitation during the war. Throughout their lives, these children are profoundly influenced by social changes in the community and suffer greatly from their biological roots. A quick look at this issue, however, will reveal a very serious vacuum and a deep divide in the international legal system regarding the protection of this vulnerable stratum. This not only requires action in the field of national and international legislation but also special oversight acts thus necessitating the involvement of other members of the international community namely international organizations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • children of War
  • Armed Conflict
  • Violence against women
  • International Law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1397