حقوق بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم

10.22066/cilamag.2019.85163.1498

چکیده

امروزه حقوق بین‌الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه­فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، شیوه تعامل نظام‌های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه این امر، بازتعریف شیوه تعامل نظام‌های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین‌المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب از اتخاذ شیوه‌های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین‌الملل در نظم حقوقی ملی پرهیز شود.
در این پژوهش، ابتدا با ارائه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین‌الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به‌عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین‌الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی شود و از این رهگذر، الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین‌الملل روشن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constitution of the Islamic Republic of Iran and International Law: the Status of FATF

نویسندگان [English]

  • Alireza Ebrahimgol 1
  • mohammad saleh Attar 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom
2 PhD student in International Law, University of Tehran, Farabi Campus, Qom
چکیده [English]

The interaction of national legal systems with international legal order needs to be reviewed. This paper describes the state of the current international legal order in a generalized framework, focusing on one of the recent examples of these international components- the Financial Action Task Force (FATF) as a “legal regime”- in the virtue of verifying the capacity of the Islamic Republic of Iran's national legal system to face this situation and evaluating the distinct principles of Iran's Constitution on the Islamic Consultative Assembly. In this way, the general pattern of the position of the Iran's national system of law is criticized. Accordingly, the exercise of parliamentary competence is possible and necessary concerning the deal with FATF under the principles of 77 and 125 of the Constitution of Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Legal Order
  • Financial Action Task Force
  • Legal Regime
  • Principles 77 and 125

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 دی 1397