نویسنده = سلطانی احمدآباد، سعید
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-90

10.22066/cilamag.2015.15748

مهراب داراب‌پور؛ سعید سلطانی احمدآباد